Feiten

  • 160 dieren geïmporteerd uit Nederland
  • 120 stieren voor vleesproductie
  • 115 melkkoeien in productie
  • 250 varkens

Lees meer

Over Alfa Farm

Alfa Farm biedt 34 mensen een vaste baan. Met 31 Ethiopische werknemers en 3 buitenlanders een mooi team! Onze mensen zijn inzetbaar voor verschillende functies. Voor het bedrijf goed, en de mensen ontwikkelen zo nieuwe vaardigheden.

Lees meer

Actueel

Blijf hier van het laatste nieuws op de hoogte!

Melkkoeien

Bewust werd gekozen voor het importeren van Nederlandse melkkoeien. Hier ligt de gedachtegang aan ten grondslag, dat we op zo kort mogelijke termijn Nederlandse koeien kunnen melken.

Lees meer

Varkens

Met een moderne varkensstal zijn we in staat om op een efficiënte manier de varkens te verzorgen. Een stal die volledig is onderkelderd, zorgt voor een efficiënte afvoer van de mest. Op dit moment worden er zo’n 300 dieren gehuisvest.

Lees meer

Stierenvlees

De lokale markt van stierenvlees kenmerkt zich vooral door het afmesten van oude ossen. Alfa Farm ontwikkelt een nieuwe markt: door jonge stieren af te mesten, zijn we in staat om kwalitatief beter vlees af te leveren.

Lees meer

Ruwvoerproductie

Eén van de basisproducten van de boerderij is snijmaïs silage. Op dit moment gebruiken we 60 ha land, waar maïs verbouwd wordt van januari tot juni met beregening. Een andere 25 ha groeit in de regentijd (juni – september) en wordt geoogst in november.

Lees meer